XXI Sesja Naukowa - Sekcji Młodej Kadry Naukowej

Przejdź do treści

Menu główne:

Witamy na stronie internetowej konferencji.


Aktualności:


Po uwzględnieniu Państwa poprawek, zamieściliśmy ostateczny program konferencji - (dodano 28.04.2016)


Program konferencji - ściągnij

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo, komunikat II został wysłany do każdego uczestnika konferecnji, zamieszczono w nim program - (dodano 26.04.2016)


_______________________________________________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo termin nadsyłania streszczeń oraz wnoszenia opłat został przedłużony do 15.04.2015 - (dodano 31.03.2016)

_______________________________________________________________________________________________________________________________


XXI Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej jest kontynuacją corocznych spotkań, których celem jest umożliwienie prezentacji dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników nauki. Konferencja umożliwia wymianę doświadczeń, poglądów w gronie młodej i doświadczonej kadry naukowej. Obecność i zaangażowanie podczas obrad jest dla młodych inspiracją i bodźcem do dalszego doskonalenia swojego warsztatu naukowego. Temat wiodący Sesji „Żywność od A do Z” obejmuje cały obszar badań związany ze sferą żywności zarówno pod kątem badań naukowych jak i sektora przemysłowego. Mamy nadzieję, iż tegoroczna sesja przyczyni się również do dalszej integracji środowiska związanego z szeroko rozumianą nauką o żywności i żywieniu.

Prezentowane prace naukowe będą dotyczyły:

  • przetwarzania i utrwalania żywności,

  • udoskonalania procesów technologicznych,

  • bezpieczeństwa żywności, stosowania dodatków do żywności,

  • analizy żywności,

  • chemii i biotechnologii żywności,

  • nowych produktów spożywczych,

  • obecnych trendów w żywieniu człowieka,

  • substancji prozdrowotnych i bioaktywnych żywności,

  • oraz zagadnień pokrewnych.


W ramach sesji będą prezentowane doniesienia ustne (10 min) oraz postery. Wzorem lat ubiegłych autorami doniesień powinni być młodzi pracownicy nauki. W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo decydowania o formie przedstawienia wyników badań.

_____________________________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT 1 - pobierz

Sponsorzy
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego